مشخصات خود را فراموش کردید ؟

اجـرای تست هـوش
استنفـورد بینـه

برای کودکـان و نوجـوانان

هدف آزمـون

تشخیص و شناسایی استعداد فکری، علائق و نقاط ضعف و قوت شناختی کودکان و نوجوانان

ویژگی های مورد بررسی

  1. هوشبر کلامـی: پاسخ دادن به سؤالات خاص به صورت شفاهی
  2. هوشبر غیرکلامـی: با زمینه های عملکرد کودک سروکار دارد
  3. استدلال سیال: توانایی حل مسائل و شناسایی روابط
  4. دانش: سنجش خزانه لغات و اطلاعات مربوط به اجتماع و مدرسه
  5. استدلال کمی: توانایی محاسبات و حل مسائل ریاضی
  6. پردازش دیداری - فضایی: مشاهده الگوها و کشف روابط
  7. حافظه فعال: توانایی بازیابی و به خاطر آوردن جملات مطرح شده، به یاد داشتن تعداد شکل ها و ترتیبشان در ردیف های مختلف

اجرای این آزمون از 15 شهریـور ماه تا 15 مهـر ماه با 30% تخفیف انجام می شود

آزمـون گـران:

* خانم دکتـر هـدی فرامـرزی (روانشناس و درمانگـر کودک و نوجـوان)
* خانم سعیـده سهیـلی مهـر (روانشناس و درمانگـر کودک و نوجـوان)

بالا